Kontakt

Beogradska 46/2, Beograd

tel:  011/32-33-652
011/ 30-37-652
011/ 655-03-82
e-mail: office@aquatravel.rs
e-mail: rezervacije@aquatravel.rs

 

RADNO VREME:

Ponedeljak- Petak  10.00h-17.00h
LIČNA KARTA:

AQUA TRAVEL BGD D.O.O
PIB:11139710
Matični broj: 21475416
Račun kod Komercijalne banke: 205-250738-12